Ľudia

PROLÓG

Ďakujeme všetkým obchodným partnerom za spoluprácu v roku 2012 a v novom roku im želáme hlavne pevné zdravie, ktoré je najdôležitejšie, veľa lásky a porozumenia a hlavne množstvo úspešných krokov v súkromnom i pracovnom živote.

S rokom 2013 prichádza i množstvo zmien vo všeobecnosti "povedané" a rovnako sa mení aj trh. Myslíme si, že základom úspechu je kvalitne a dobre odvedená práca a inovácie ako také. Práve preto sa snažíme, realizovať každý obchod korektne s férovým prístupom a našu pozornosť venovať rovnocenne obchodu a marketingu zároveň.

Do roku 2013 sme vstúpili ako líder v Slovenskom "farma outsourcingu" a dovolím si tvrdiť, že aj ako odborník na farma-marketing o čom svedčí aj množstvo marketingových aktivít realizovaných v roku 2012.

Teším sa na spoluprácu so všetkými súčasnými obchodnými partnermi, na osobné stretnutia s našimi novými obchodnými partnermi a spoločné úspechy v tomto roku. Nech je rok 2013 pre nás všetkých ten najlepší.

Miroslav Hruška

Kontakty

A1 – Team s.r.o.
010 01 Žilina

Miroslav Hruška, konateľ
+421 911 999 334
miroslav.hruska@a1t.sk

Miroslav Sandanus
+421 911 999 335
miroslav.sandanus@a1t.sk

miroslav.sandanus@a1t.sk
miroslav.hruska@a1t.sk
andrea.minkova@a1t.sk
eva.piechovicova@a1t.sk
renata.sevcova@a1t.sk

konopné mazanie

konopné mazanie

konopné mazanie