Obchodný tím

Obchodný tím

Pôsobíme a špecializujeme sa na špecifický Slovenský trh. A1 – Team disponuje 5 obchodnými reprezentantmi, ktorých riadia regionálni manažéri. Každá lekáreň je rozdelená podľa kategórie a potenciálu trhu a vzhľadom na tieto skutočnosti sú aj navštevované OR v intervaloch od 2 týždňov až po 8 podľa potreby a okolností.

Zakladáme si na silnej motivácii obchodného tímu, čo úzko a priamo súvisí s dosiahnutím želaných výsledkov a cieľov.

Obchodní zástupcovia sú riadení skúsenými manažérmi a podávajú kompletné denné reporty o svojích aktivitách vrátane potvrdení návštevy lekárne. Každá objednávka je denne zadávaná do systému a pripravená k jej vybaveniu.

Obchodní reprezentanti prechádzajú kvalitným školením v predajných zručnostiach, zvládaní námietok a rímskej rétoriky.
Mapa Slovenska z vyznačením regiónov obchodných partnerov

Kontakty

A1 – Team s.r.o.
010 01 Žilina

Miroslav Hruška, konateľ
+421 911 999 334
miroslav.hruska@a1t.sk

Miroslav Sandanus
+421 911 999 335
miroslav.sandanus@a1t.sk

miroslav.sandanus@a1t.sk
miroslav.hruska@a1t.sk
andrea.minkova@a1t.sk
eva.piechovicova@a1t.sk
renata.sevcova@a1t.sk