Ľudia

O spoločnosti

S hrdosťou a pokorou zároveň musím konštatovať že to, čo si spoločnosť A1 Team s.r.o. vytýčila za svoje prioritné a prvoradé ciele sa do bodky splnilo. Budem konkrétny a priamy. Našou hlavnou prioritou bola, bude a aj je spokojnosť našich obchodných partnerov, upevnenie ich pozícií na farmaceutickom trhu a neustály spoločný rast. Hneď druhou prioritou bolo, stať sa jednotkou na trhu v oblasti outsourcingu a to nie len názvom A1 Team s.r.o., ale aj pozične.

Uvedomujem si obrovskú zodpovednosť, pretože byť lídrom nebolo nikdy jednoduché a jednoduché to nie je ani v súčasnosti. Avšak fantastickou spätnou väzbou sú výsledky, ktoré nám dennodenne sprostredkováva sám trh a to svedčí o profesionalite nášho obchodného tímu, 100%-tných služieb v oblasti marketingu a neustálej komunikácii, úsilí, kreativite a sebarozvoji.

Dôvera našich súčasných a budúcich obchodných partnerov a v neposlednom rade aj našich spolupracovníkov v jednotlivých regiónoch, ako aj na marketingovom a obchodnom oddelení, je pre mňa obrovským záväzkom a hnacím motorom zároveň, preto sa aj naďalej budeme uberať týmto smerom.

Prajem nám všetkým veľa úspechov v osobnom i profesionálnom živote, množstvo dobrých nápadov a vytrvalosť v ceste za svojim cieľom.

Miroslav Hruška
Konateľ

Kým stručnosť je výsada kráľovská, rozvláčnosť iba obal prázdnoty. (William Shakespeare, Hamlet)

Kontakty

A1 – Team s.r.o.
010 01 Žilina

Miroslav Hruška, konateľ
+421 911 999 334
miroslav.hruska@a1t.sk

Miroslav Sandanus
+421 911 999 335
miroslav.sandanus@a1t.sk

miroslav.sandanus@a1t.sk
miroslav.hruska@a1t.sk
andrea.minkova@a1t.sk
eva.piechovicova@a1t.sk
renata.sevcova@a1t.sk

O Spoločnosti

Spoločnosť A1 Team s.r.o., je síce mladou spoločnosťou venujúcou sa outsourcingu, no svojimi skúsenosťami a hlavne skúsenosťami manažérov a obchodného top tímu, pôsobí na farmaceutickom trhu suverénne a stabilizovane, za čo hovoria sami o sebe naše výsledky a referencie. Našim cieľom je byť lídrom v tom, čo robíme a teda prinášať obchodným partnerom špičkové a profesionálne zastúpenie na farmaceutickom trhu. Rovnako je našim cieľom prinášať naším spoločným klientom a teda lekárenskému trhu pravidelný servis a profesionalitu v prezentovaní produktov i v prístupe a vzájomné budovanie vzťahov, ktoré úzko súvisia s obchodom samotným.

Skúsenosťami prevereným základom úspechu v oblasti predaja je úzka spolupráca medzi marketingom a obchodným oddelením. V rámci našich služieb Vám dokážeme analyzovať a navrhnúť také riešenia, aby obchodné aktivity boli maximálne efektívne, i pri nízkych nákladoch reklamných a marketingových aktivít.

Našim hlavným cieľom a poslaním je stabilizovať a posilniť obchodné a marketingové zastúpenie našich obchodných partnerov i samotných zastupovaných produktov. Spoločným úsilím chceme expandovať a rásť a to priamo nadväzuje na zvýšenie predajov.
Prioritou u nás je obchod založený na veľmi dobrých vzťahoch a plnohodnotnom servise, s samozrejmosťou je tá najvyššia kvalita nami poskytovaných služieb.

Obchodný tím spoločnosti A1 Team s.r.o., spĺňa tie najprísnejšie kritériá, ktoré sú:

  • profesionalita
  • sebamotivácia
  • disciplína
  • kreativita, čo umožňuje dosahovanie tých najvyšších cieľov a efektivity.

Obchodný tím je vedený a riadený skúsenými manažérmi a podávajú kompletné denné reporty o svojich aktivitách, rovnako si zakladáme i na silnej motivácii obchodných reprezentantov a kvalitnými školeniami.

Našim hlavným cieľom a úlohou zároveň je rozvíjať obchodnú a marketingovú podporu jednotlivých zastupovaných produktov na Slovenskom trhu a to priamo nadväzuje na zvýšenie predajov. Našou filozofiou je obchod založený na kvalitných osobných vzťahoch a servise , zakladáme si na vysokej kvalite nami poskytovaných služieb.

Náš obchodný tím je silne motivovaný k maximálnemu plneniu cieľov, prechádza náročným a profesionálnym školením a coachingom a pre svoju činnosť využíva najmodernejšiu technológiu, čo umožňuje dosiahnutie vyššej efektivity celého tímu a presné výstupy jeho činností.